51903764 jimmy@f-s-k.dk

Fra fredag d. 29 til lørdag d. 30 september har tre af vores instruktører været på kursus i Hobro. Thea og Anders, som til daglig har begynder holdet, har været på DGI´s kursus “Instruktørassistentuddannelsen”, hvor de har lært om, hvordan man skal tænke som en instruktør, om man er på grøn(positiv)- eller sort(negativ) bane. Derudover har de lært, hvilken betydning kropssproget har i en svømmehal og generelt om underviserrollen, herunder konflikt håndtering.
Johanne, som til daglig har øvede- og talentholdet, har været på DGI´s Svømningens Grunduddannelse, hvor hun har lært om opbygning af lektionsprogrammer, som tager udgangspunkt i en sæsonplan. Derudover har Johanne lært om undervisningsmetoder og om vigtigheden af at skabe relationer mellem underviser og børn og børnene imellem.
Alt i alt har det været en lærerig weekend for dem alle, hvor de har lært mange nyttige metoder for en bedre og mere struktureret undervisning med foremål, og ikke mindst blevet bevidstgjord om betydningen af underviserrollen.