FSK har valgt, at udvide sæsonen – pga sen opstart, nedlukning, aflysninger og baderumsudfordringer. Vi forbeholder os dog retten til at lægge hold sammen, såfremt der er for få på enkelte hold.